Simpel og Udvidet tid

Engelsk har to tider, simpel tid og udvidet tid. Begge tider har formerne nutid, datid, førnutid, førdatid og fremtid. Simpel tid Simpel tid kendes på, at den i handleform bøjes uden hjælpeudsagnsord i nutid og datid, se skema I. Bøjet i simpel tid udtrykker udsagnsordet en afsluttet handling, en regelmæssig begivenhed eller en evig sandhed. … Læs resten af Simpel og Udvidet tid