Tegnsætning – regler

Formålet med tegnsætning på engelsk er at underbygge meningssammenhænge og at kontrollere flow og pauser.

Tegnsproget

Hvad der følger her, er en kort oversigt over tegnenes brug på engelsk. På siden om tegnsætning i praksis følger vi tre tekstmodeller med forklaring af, hvad forfatterne opnår med den tegnsætning, de har valgt.

Hovedregler

Understatement er bedre end overstatement, det gælder både sætningernes længde og tegnenes mængde og styrke.

Hvis du har brug for lige så mange – og lige så stærke – tegn på engelsk, som du normalt bruger på dansk, er det højst sandsynlig tegn på, at du bør skrive din tekst om. Men der er også den mulighed, at du er en mester-tegnsætter og ude i et specielt ærinde, som du vil se fra de sidste to eksempler her i kapitlet.

Punktum [.]

Helsætninger afsluttes typisk med punktum.

I decimaltegn bruges punktum til at markere hundrede: £10.05.

Punktum er også forkortelsestegnet, f.eks. e.g., i.e., approx., ca. Hvis forkortelsens sidste bogstav også er ordets sidste bogstav, bruges dog ikke forkortelsestegn i britisk engelsk, f.eks. Mr, Mrs, Dr; men i amerikansk engelsk er der punktum.

Alternativer til punktum er semikolon, komma eller udråbstegn.

Semikolon [;]

Semikolon bruges som et ”lille” punktum eller et ”stort” komma, dvs. til at adskille forholdsvis korte helsætninger, der er tæt forbundet meningsmæssigt.
Semikolon bruges også mellem leddene i lange og/eller komplicerede opremsninger.

Alternativer til semikolon er punktum eller komma.

Intet komma [,] på engelsk

I forhold til dansk er den vigtigste regel om det engelske komma, hvor det ikke må bruges:

Intet komma foran at-sætninger på engelsk: He knew that… (han vidste, at…)

Intet komma foran hv-ord: med undtagelse af parentetiske henvisende sætninger, se afsnittet om henførende stedord. Så pas på din indbyggede automatiske kommarobot!

Komma [,]

Hvis ikke helsætninger adskilles med et stærkere tegn, skal de adskilles med komma.
Komma i decimaltal til at markere tusinde: 1,000.

Komma efter lange foranstillede biled: Dette er den normale neutrale regel.

Komma rundt om indskud. Andre muligheder er tankestreg, parentes, eller omskrivning af ind-skuddet til helsætning eller fodnote. Se afsnittet om de henførende stedord.

Komma mellem leddene i enkle opremsninger. I modsætning til dansk, er der også ofte komma før and.

Komma før opremsninger, korte citater og forklaringer/definitioner. Kolon bruges ved lange.

Alternativer til komma er intet tegn, punktum, semikolon, parentes, tankestreg eller omskrivning.

Tankestreg [ – ]

Tankestreg bruges ved indskud – især ved lidt tøvende indskud, eller for at give udtryk for nærmere eftertanke, f.eks. i forbindelse med udtryk som: I mean…, or rather….

Tankestreg +kolon (:-] før lange citater og opremsninger.

Tankestreg kan også forekomme i titler før en forklarende undertitel, f.eks. The Infinite Book – A Short Guide to the Boundless, Timeless and Endless, men kolon er mere almindeligt.

Alternativer til tankestreg er ingen tegn, komma, paranteser, omskrivning eller kolon.

Kolon [:]

Kolon bruges før lange citater ofte efterfulgt af tankestreg (:-). Her bruger dansk kun kolon.

Kolon alene kan også bruges som optakt til længere opremsninger, nærmere forklaringer/definitioner. Ved korte foretrækkes komma.

Kolon bruges i titler før en forklarende undertitel, f.eks. The Infinite Book: A Short Guide to the Boundless, Timeless and Endless. Et muligt men ikke så almindeligt alternativ er tankestreg.

Kolon bruges også i punktopstillinger, hvor dansk bruger slutparentes: 1:

Spørgsmålstegn [?]

Spørgsmålstegn bruges som på dansk efter direkte spørgsmål, aldrig efter indirekte. Men tænk dig om, før du bruger direkte spørgsmål i dine tekster. Mange engelske læsere finder direkte spørgsmål på skrift provokerende, eller de opfatter forfatteren som doven, idet han stiller læseren de spørgsmål, som man gør sig den ulejlighed at læse teksten for at få svar på.

Udråbstegn [!]

Udråbstegn bruges som på dansk, men langt mindre. Den engelsk kultur er ikke til de store følelsesudbrud. Udråbstegn kan opfattes som uforskammet, som om du råber ad læseren. Overvej altid først at bruge komma eller punktum i stedet. Understatement is best.

Anførselstegn [’… ’] eller [”… ”]

På engelsk bruges både enkelt og dobbelt anførselstegn. I modsætning til dansk skal de være ”skeløjede”. Dvs. de to nederste hjørner skal begge vende ind mod teksten, som de omrander.

Det er også vigtigt at være konsekvent, dvs. samme slags tegn i samme tekst hver gang.. Har man et citat inden i et citat, bruges først det sædvanlige sæt gåseøjne, f.eks. enkelt, og derefter dobbelt, f.eks.
‘I’m here quoting Christopher Hitchens:-
”’Make me one with everything” as the mystic said to the hamburger vendor.’

Her er der først brugt enkelt anførselstegn rundt om hele citatet fra Christopher Hitchens. Inden i dette citat er der så brugt dobbelt anførselstegn til markering af mystikerens ordre.
Udover disse generelle regler, er den bedste hjælp, jeg kan give dig, at vise dig nogle tekststykker og forklare, hvordan forfatterne har brugt tegnsætningen til at underbygge deres formål og hensigter med læseren.


Tegnsætning i praksis

Visit WizzGrammar.com for more about English grammar in English