Tillægsordenes gradbøjning

Der er tre gradbøjninger på engelsk, og der er absolut ikke frit valg på hylderne mellem de tre bøjninger.

Tillægsordenes tre gradbøjninger

  • Gradbøjning ved hjælp af endelse
  • Gradbøjning ved hjælp af more, most
  • Uregelmæssig gradbøjning

Desuden er der så endelsen -most, som automatisk sætter et ord i højeste grad.

Tillægsordenes gradbøjning er til gengæld den eneste bøjningsform, som de engelske tillægsord har.

Tillægsordenes gradbøjning ved hjælp af endelse

Visse typer tillægsord i denne gruppe ændrer også staveform. Skemaet herunder viser eksempler på alle varianter i gruppen

1. grad2. grad(-er)3. grad (-est)
Typiske for gruppensweet
hard
slow
tall
narrow
clever
sweeter
harder
slower
taller
narrower
cleverer
sweetest
hardest
slowest
tallest
narrowest
cleverest
Enstavelsesord med kort trykstærk vokal og enkelt slutkonsonant fordobler konsonanten*big
hot
bigger
hotter
biggest
hottest
Ord der ender på –e tilføjer kun –r, -stfine
free
able
sincere
finer
freer
abler
sincerer
finest
freest
ablest
sincerest
Ord der ender på konsonant + y ændrer y til i**dry
funny
drier
funnier
driest
funniest
*jf. neat, neater, neatest – uden fordobling fordi vokalen er lang og black, blacker, blackest – uden fordobling fordi grundformen allerede har dobbeltkonsonant.
**Undtagen shy (genert), sly (snu, snedig), spry (livlig), wry (tør, ironisk) 

Således bøjes:

De fleste enstavelsesord. De eneste undtagelser er right, wrong, real (se under gradbøjning med more/ most)
Som regel også tostavelsesord der ender på: Konsonant + le (eks. able, sable, stable (sort), gentle, feeble, humble, simple)
ow (eks. narrow, shallow, hollow)
er (eks. clever, slender, tender, sober). Dog ikke eager og proper.
Tillægsord som har tryk på sidste stavelse: F.eks.sincere, severe, secure, absurd, concise, mature, precise, remote.
Et blandet bundt, som ikke kan samles i nogen regel, og som du derfor må notere dig, når du støder på dem. Nogle af de mest almindelige er: common, cruel, handsome, pleasant, quiet, stupid, wicked.

Tillægsordenes gradbøjning ved hjælp af more/most

1. grad2. grad3. grad
real
useful
hostile
modern
timid
more real
more useful
more hostile
more modern
more timid
most real
most useful
most hostile
most modern
most timid

Således bøjes:

Enstavelsesordene: right, wrong, real
Og de fleste andre tillægsord med to eller flere stavelser,

Uregelmæssig gradbøjning

1. grad2. grad3. grad
bad/evil/illworseworst
farfarther
further
farthest (om afstand: farther out)
furthest (om afstand og i overført betydning: further out, further details)
good/wellbetterbest
latelater
latter
latest (om tid: his later work)
last (om rækkefølge: his last book)*
littleless
lesser
least (om kvantitet: less time)
least (om kvalitet: my least concern)
many/muchmoremost
nearnearernearest (om afstand: nearest shop, nearest relatives)
next (om rækkefølge: who’s next?)**
oldolderelder oldest (om alder: I’m the oldest)
eldest (rækkefølge i søskendeflok: the elder brother)
*Se også the former/the latter i afsnittet om: Tilbagevisende stedord.
**Men husk: My next(-door) neighbour = my neighbour next door
My nearest neighbour er følelsesbetonet = my nearest and dearest neighbour


Denne lille gruppe ord, må du også lære udenad, men før du beklager dig, er det lige værd at huske, at grunden til, at de er uregelmæssige er, at vikingerne drog til England og lavede rod i de gamle engelske bøjninger. Tænk på det, når du leger med at blande danske og engelske sprogformer: Du laver problemer for dine oldebørn.

Endelsen –most

Nogle enkelte ord tilføjer endelsen –most i højeste grad. F.eks. foremost, hindmost, innermost, outmost, utmost, topmost. Man også lave sine egne ofte med et snert af ironi eller irritation: I told you, the bottommost drawer!

Sammenligninger med: ”As – as” , ”not so – as” og ”less – than

Ved bekræftende sammenligninger mellem to elementer bruges as – as: The second test was as convincing as the first (lige så …som).
Ved benægtende sammenligning bruges not so – as: Editing Korean Text files is not so much of a problem as it used to be (ikke lige så …som).
I det sidste eksempel kan du også bruge ”less – than”: Editing Korean Text files is less of a problem than it used to be (ikke så stort …som).

Anden eller tredje grad

Ved sammenligning mellem to er det i skriftligt fagsprog bedst at bruge anden grad. På dansk bruger vi tredje grad, så det er let at glemme. F.eks. He is the younger but the more talented of the two candidates.

Absolut komparativ

Inner, outer, nether, upper, er absolutte komparativer, dvs. formen er anden grad, men ordene angiver en klassificerende modsætning, ikke en sammenligning. F.eks. the inner universe of the psyche, travelling in outer space, the nether world (underverdenen). Mærk også the upper lip, hvor kontrasten er the lower lip. Andre komparativer kan også bruges i absolut betydning, men der er altid en underforstået modsætning på spil: Higher/further education., a quick look would indica-te, but a close/closer analysis reveals. . . .

På dansk er absolut komparativ derimod meget almindelig, f.eks.

Nærmere specifikationerDetailed specifications
Et større projektA major project
Den nyere tids historieThe history of recent times

Der er et utal af disse former på dansk og mange måder at udtrykke det samme på på engelsk alt efter stillag og den talendes indstilling. F.eks. en længere tale kan være lengthy (kunne have været kortere), longish (var relativt lang) relatively long, fairly long, long. De tre sidste muligheder er de mest neutrale, med mindre andet tilføjes.

En bedre middag kan være good, excellent, exquisite, fabulous, brilliant, first class. Her afhænger valget især af den talendes alder og køn.

Som du kan se, behøver du ikke at give op. Der er altid en mulighed. Det eneste der ikke dur er en ordret oversættelse. Så lyder spørgsmålet straks: Longer than what? Better than what?

Gradbøjning ved flere tillægsord

Optræder to eller flere tillægsord, som normalt gradbøjes forskelligt, sammen, bruges gerne more/most til hele rækken, men bemærk følgende muligheder:
This layout is more neat, clear and systematic than the other.
This layout is neater, clearer and more systematic than the other.

Læg mære til, at det tungeste element kommer sidst i rækken af tillægsord, det giver den bedste sætningsrytme.

Ord fra flere andre ordklasser og hele led kan optræde med samme funktion som tillægsord. F. eks. The London Underground, law rules, this sickening holier-than-thou attitude. A distant third-world-debt crisis, Somalia, the most smashed-up country in the world, the obligatory Treasury Select Committee roasting. Det giver dig mange mulig-heder både stilmæssigt og indholdsmæssigt. Se også afsnittet om: Navneord og navneled.

Tillægsord og regler

Tillægsord er måske den gruppe ord, hvor der er mest frihed til at spille med reglerne. Og du kan opnå helt forbløffende virkninger ved at gøre det, men pas på! Det er vigtigt at kende både de generelle regler og de tillægsord du vil lege med helt ud i krinkelkrogene for at kunne bedømme, om den virkning, du ønsker at opnå, virkelig også er den, du har skabt.
Her er f.eks. en brites udsøgte bemærkning om en tidligere britisk ambassadør, som efter mange år i Tyrkiet havde for vane at modtage gæster siddende nøgen i sit tyrkiske bad: ”He is very sufficiently mad.”


Biordenes bøjning og brug

Visit WizzGrammar.com for more about English grammar in English