Udsagnsled

Udsagnsled er det led, man på dansk sætter bolle under. Det består af et eller flere udsagnsord, hvoraf mindst ét er tids- og personbøjet.

Uddybning forklaring

Er der mere end ét udsagnsord i leddet, taler man om hovedudsagnsord og hjælpeudsagnsord. Det er så et af hjælpeudsagnsordene, som er tids- og personbøjet. I nedenstående eksempel er udsagnsleddet fremhævet:

The people laughed at the foot soldiers for having good eyes and good legs – to spot if the cavalry were wavering and to run away.

Laughed er udsagnsled. Vi kan ændre dets tid f.eks. til laugh, will laugh eller have laughed. Det er denne evne til at ændre tid, du lettest kan kende de engelske udsagnsled på.

Jeg foran udsagnsord

På dansk siger vi, at udsagnsordet er det ord, man kan sætte ”jeg” foran. Den regel duer ikke på engelsk, fordi de engelske udsagnsord er personbøjede i nutid og til dels også i de andre tider, så du risikerer at få rod i hele dit bøjningssystem, hvis du prøver at sætte ”I” foran alting på engelsk.

Laughed er et enkelt udsagnsled. Det består af kun ét ord. Will laugh og have laughed er sammensatte udsagnsled, fordi de består af flere end ét ord.

Et praktisk eksempel

GrundledUdsagnsled
The people laughed
will laugh
have laughed