Hvad er en engelsk sætning?

Hvad er en engelsk sætning? Det er en afsluttet tankeenhed, som kan stå alene. Den korteste hele sætning, man kan have, består af et grundled og et udsagnsled, f.eks. People laughed. Grundled Grundleddet er det led, som tanken handler om – people. Udsagnsled Udsagnsleddet er det led, der fortæller noget om grundleddet – laughed. En sætning kan udvides til … Læs resten af Hvad er en engelsk sætning?