Hvad er en engelsk sætning?

Hvad er en engelsk sætning? Det er en afsluttet tankeenhed, som kan stå alene.

Den korteste hele sætning, man kan have, består af et grundled og et udsagnsled, f.eks. People laughed.

Grundled

Grundleddet er det led, som tanken handler om – people.

Udsagnsled

Udsagnsleddet er det led, der fortæller noget om grundleddet – laughed.

En sætning kan udvides til også at indeholde mange andre led (se siden om sætningsled, og siden om biled), men de er ikke nødvendige for sætningsdefinitionen. En sætning skal simpelthen have et grundled med tilhørende udsagnsled, ellers er det ikke en sætning.

Alligevel regner man også udråb: Urg! og bydeformer: Stop! for hele sætninger. Man forklarer det med, at selve sætningsstrukturen er underforstået, således:

(Symbolerne er X for grundled, O for udsagnsled og Ø for omsagnsled til grundled.)

XOØ
IttastesUrg!

Og således:

XOBiled
Youstopthere!

Huskeregel

Egentlig er det let at huske denne regel, hvis du tænker på de danske betegnelsers grundbetydning: En sætning er et ”sæt ord”, som er ”sat” på papiret, og som derfor udgør en hel og afsluttet tanke. Et grundled er tankens udgangspunkt. Det er ”grunden” eller årsagen til, at der er en sætning i det hele taget. Udsagnsleddet er udsagnet, det led, der siger, hvad der skal siges om grundleddet.

Mangler du en god og gratis engelsk online ordbog? Prøv Meriamm-Webster