Apostrof på engelsk

Her finder du en kort oversigt over brugen af apostrof i standard engelsk grammatik. Hvis den form, du sidder og overvejer, ikke findes blandt de her nævnte typer, så lad være at sætte den.

Flertalsformer med apostrof

Forkortelser skrevet med lille danner flertal ved at tilføje apostrof-s:

e.g.e.g.’s
a.m.a.m.’s
Flertalsformer med apostrof

Forkortelser skrevet med stort danner flertal ved at tilføje apostrof-s i amerikansk engelsk, men kun s i britisk engelsk:

SprogUKUS
PRO (Public relations officer)PROsPRO’s
T (= bogstavet ”t”)TsT’s
Forkortelser skrevet med stort

Ejefald med apostrof

Nutidige egennavne danner ejefald ved at tilføje apostrof-s, medmindre ordet allerede ender på –s. Så tilføjes kun apostrof:
John’s, Mary’s, Germany’s, Charles’(s)

Navne fra antikken tager kun apostrof:
Pericles’, Socrates’, Hercules’

Fællesnavne i ental og i flertalsbøjninger, der ikke ender på s, tager apostrof-s:
the boy’s classroom
the women’s council

Fællesnavne, der har s i flertal, tager kun apostrof:
the boys’ classroom

Læs mere om navneordenes ejefaldsbøjning

Hjælpeudsagnsordenes forkortede former

To be forkortes kun i nutid:

am (’m)
are (’re)
is (‘s)
To be

To have forkortes både i nutid og datid:

have (’ve)had (’d)
has (‘s)had (’d)
To have

Shall/will forkortes både i nutid og datid:

shall (’ll)should (‘d)
will (’ll)would (’d)
Shall / Will

To do + not forkortes både i nutid og datid:

do not (don’t)did not (didn’t)
does not (doesn’t)did not (didn’t)
To do + not

Læs mere om hjælpeudsagnsord


De engelske artikler

Visit WizzGrammar.com for more about English grammar in English