Udsagnsordenes tidslinje

Forestil dig, at den øverste række i skemaet er en tidslinje med en pil i hver ende, hvor fremtiden ligger yderst til højre og fortidsfremtid yderst til venstre, så ser du i skemaet herunder alle de engelske tider lagt ind på tidslinjen i forhold til hinanden.

Udsagnsordenes tidslinje – første del

FortidsfremtidFørdatidDatid
Handleform
Simpel aktivshould/would have helpedhad helpedhelped
Udvidet aktivshould/would have been helpinghad been
helping
was/were helping
Lideform
Simpel passivshould/would have been helpedhad
been helped
was/were
helped
Udvidet passivshould/would have been being helpedhad been
being helped
was/were
being helped
Navnemåde
Simpel aktiv
Udvidet aktiv
Simpel passiv
Udvidet passiv
Bydemåde
Udsagnsordenes tidslinje

Udsagnsordenes tidslinje – anden del

FørnutidNutidFørfremtidFremtid
Handleform
Simpel aktivhas/have helpedhelp(s)shall/will have helpedshall/will
help
Udvidet aktivhas/have been
helping
am/is/are helpingshall/will have been helpingshall/will
be helping
Lideform
Simpel passivhas/have been helpedam/is/are helpedshall/will have been helpedshall/will
be helped
Udvidet passivhas/have been being helpedam/is/are being helpedshall/will have been being helpedshall/will be being helped
Navnemåde
Simpel aktivto have helpedto help
Udvidet aktivto have been helpingto be helping
Simpel passivto have been helpedto be helped
Udvidet passivto have been being helpedto be being helped
BydemådeHelp!
Udsagnsordenes tidslinje

Skemaets tider

Engelske grammatikker regner normalt med tiderne nutid, datid, førnutid, førdatid og fremtid. Men da danske oversættelsesøvelser ofte opererer med to mere, nemlig førfremtid og fortidsfremtid, er de taget med her.

Staveregler for bøjning af regelmæssige udsagnsord :

Stumt e bortfalder: live-living, wave–waving, cringe-cringing. Men hvis der bliver sammenfald med et andet udsagnsord, når e’et forsvinder, bevares e’et, f.eks.
singe-singeing vs. sing-singing
swinge-swingeing vs. swing-swinging.

E’et bevares også i udsagnsord, der ender på ye og oe, f.eks. dye-dying, hoe-hoeing.

Efter stumt -e tilføjes kun -d i datid, ikke –ed:
live-lived, heave-heaved.

Slut-y ændres ikke: try-trying, pay-paying.

Slut-ie ændres til y: die-dying, lie-lying (at lyve).

Slutkonsonant fordobles efter enkel trykstærk vokal: beg-begging, permit-permitting.

Slut-l fordobles efter tryksvag vokal: signal-signalling, travel-travelling (men ikke på amerikansk).

Efter slut-o og slut-s-lyd tilføjes -es i stedet for bare –s: go-goes, do-does, kiss-kisses, wish-wishes, buzz-buzzes.

Slut-ic ændres til –ick: traffic-trafficks.