Omsagnsled

Omsagnsled er led, der definerer et andet led, enten grundled eller genstandsled.

Uddybning

Tænk på ordets betydning: ”omsagn” = det, der siges med andre ord eller det, der omtales.

Eksempel

GrundledUdsagnsledOmsagnsled til grundled
The foot soldierswereall excellent runners

En del udsagnsord kan kun følges af omsagnsled til grundled, bl.a. to be og to become. Andre udsagnsord, bl.a. to feel, smell, sound, taste og ring kan tage omsagnsled til grundled eller genstandsled alt efter den betydning, du bruger dem i.

Prøver du at slå et udsagnsord, som du er i tvivl om, op i en god ordbog, vil der stå ”(intrans)” = intransitivt ud for de betydninger, der tager omsagnsled, og ”(trans)” = transitivt ud for dem, der tager genstandsled. I engelske grammatikker kaldes udsagnsord, der tager omsagnsled til grundled, for copula, ”kopula” på dansk, fra latin for at sammensmelte.

Her er så en sætning med omsagnsled til genstandsled:

GrundledUdsagnsledGenstandsledOmsagnsled til genstandsled
The peoplethoughtthe cavalrycowards

Udsagnsord, der typisk tager omsagnsled til genstandsled, er bl.a. make, appoint, choose, elect, consider, count, declare, think.

Betydningen af at kunne kende et omsagnsled, kan du se i de kapitler, hvor det er relevant, dvs. i forbindelse med navneord, stedord, tillægsord og biord.


Læs mere om dansk retstavning på Dansk Sprognævns hjemmeside