Navneled

Navneled er et samleord, der dækker alle led, som har et navneord som hoved. Det kan være grundled, genstandsled, hensynsled omsagnsled og styrelsen i forholdsordsled.

Navneled – Uddybning

Det kortest mulige navneled består af et enkelt navneord, f.eks. people, eller et enkelt navneagtigt stedord, f.eks. they. Længere navneled består af et hoved, som er et navneord med bestemmelse.

Bestemmelsen er typisk foranstillet, men kan også være efterstillet, og den kan være en artikel, et tillægsagtigt stedord, et talord, et eller flere tillægsord, biord + tillægsord eller en kombination af flere af disse elementer.

Se igen på eksemplerne i afsnittet om grundled, hvor eksemplerne the common people og the ignorant good-for-nothing street rabble begge består af en foranstillet bestemmelse + hoved (people, street rabble), mens den sidste, the people in the street – knowing no better, har en kort foranstillet (the) og en lang efterstillet bestemmelse.

Biled