Hensynsled

Hensynsled er det led, vi sætter firkant under på dansk. Det er den person eller ting i sætningen som får, mister, har gavn af noget som resultat af handlingen, som udsagnsordet fortæller om.

Hensynsled – Uddybning

The people laughed at the foot soldiers, for they had good eyes and good legs – to spot if the cavalry were wavering and to run away.

I ovenstående eksempel er der ingen hensynsled, men vi omskriver igen, således:

GrundledUdsagnsledHensynsledGenstandsled
The peoplesarcastically
gave
the foot soldierscredit for having good eyes and good feet
Eksempel på analyse af en engelsk sætning

Nu er credit genstandsled. Det er svaret på, hvad folk giver. The foot soldiers er hensynsled, dvs. de personer (af hensyn) til hvem credit gives. For at bevare den samme mening som i den oprindelige sætning er vi her nødt til at indskyde et ekstra ord, sarcastically, for at kunne beskrive den måde, folk viste deres erkendtlighed på.

Læs mere om bindeordsled


Hvordan man formulerer sig på skriftligt engelsk, er en væsentlig del af budskabet og dermed af læserens tillid til, at forfatteren ved, hvad han taler om – det er grunden til, at det er værd at bruge tid på engelsk grammatik.


Note om sætningsled

Sætningsled er alle de forskellige led, som kan eller skal indgå i en sætning.