Ejestedord

Ejestedordenes specialitet er, at de tilkendegiver et tilhørsforhold mellem antecedensen og et andet led.

Ejestedordene

PersonTillægsformNavneform
1. entalmymine
2. entalyouryours
3. entalhis, her, itshis, hers, its
1. flertalourours
2. flertalyouryours
3. flertaltheirtheirs
Ejestedord

Der er også tre forældede former:

 • person tillægsform mine
 • person ental tillægsform, thy
 • person navneform, thine

De forældede former møder man mest i sange og citater: Mine host, thy kingdom come, thine is the kingdom.

Tillægsform vs. navneform

Forskellen i brug ses i følgende eksempler:
This is my house, the house is mine, it’s a house of mine, mine is the house over there.
På dansk har vi kun én form, som bruges både i tillægsform og navneform. ”Det er mit hus, huset er mit.”

Engelsk vs. dansk brug

Ejestedordene bruges som på dansk, men i flere situationer. F. eks.
A master chef cooks with his feelings, his eyes, and his nose! (følelserne, øjnene og næsen).
He committed a breach of etiquette in putting his hand on the Queen’s shoulder! (lægge hånden på).

Traditionelt siger man, at det tilhørsforhold, der trigger brug af ejestedordet skal bestå mellem grundled og genstandsled i aktive sætninger, og at tilhørsforholdet skal omfatte beklædningsdele eller legemsdele. Eksemplerne herover opfylder disse regler, og det gør de følgende sætninger, som viser, hvor der så ikke skal bruges ejestedord også.

Tilhørsforhold i aktive sætninger

XOGenstandsledForholdsordsled
Helosthis heartto the dog
Itbithimin the leg
Heshotitthrough the heart


Tilhørsforhold i passive sætninger

XOForholdsordsled
Hewas bittenin the leg by the dog
Itwas shotthrough the heart


Tilhørsforhold i aktive sætninger med hensynsled

XOHensynsledGenstandsled
Hehandedhimhis hat
Hehandedhimthe hat

I første sætning tilhører hatten grundleddet, i anden sætning tilhører den formentlig hensynsleddet.

Men uden for grammatikbøgerne vil du finde langt videre brug af ejestedordene end på dansk, både i andre grammatiske sammenhænge og i relation til andre emner.

Eksempler på andre grammatiske sammenhænge er passive sætninger og forholdsordsled:

 • The soldiers were beaten on their bottoms (bagdelen), to save their feet (fødderne) for the march; the cavalry were beaten on the feet.
 • He suffered from a recurrent pain in his arm (armen).

Eksempler på andre emner er hierarkiske forhold f.eks. i en virksomhed eller institution. Hvor der er et hierarki, er der også et tilhørsforhold, og så falder det naturligt på engelsk at bruge ejestedord i omtalen især af de persongrupper, som ligger på linje med eller lavere i hierarkiet end den talende selv og om de produkter, kurser og andre materialer, som institutionen/virksomheden udbyder, f. eks.

 • eleverne/de studerende = our students
 • medarbejderne = our employees
 • datterselskaberne = our subsidiaries
 • kollegerne = our colleagues
 • det nye katalog = our new catalogue.

Own

Own bruges forstærkende i betydningen ”egen” eller ”selv” sammen med ejestedordene: Not quite convinced of this in his own mind, Darwin feared that his first writings on natural selection would be the end of his reputation.

Faste vendinger

Faste vendinger forekommer både med ejestedord og artikel. Det samme er tilfældet på dansk, men ikke altid i de samme situationer. Her er nogle eksempler:

 • He didn’t turn the other cheek – or leg – but shot the dog.
 • The incident left him red in the face.
 • He had a cold in the head at the time of the incident.
 • He had his hand in his pocket (hans egen lomme).
 • He had his hand in the pocket (ikke hans egen lomme).
 • He found his way home, eller med samme betydning: He found the way home (fandt vej/ hjem).

Its vs. dens/dets

På dansk vil antecedensen for ”dens” altid være et navneord i fælleskøn, og for ”dets” et navneord i intetkøn uanset, hvor i den foregående tekst antecedensen optræder. Det er et snildt lille kneb, som engelsk ikke kan klare. F.eks.: He removed his private jet from the hangar before its sale.

Er det flyet eller hangaren, der skal sælges? På dansk klarer vi sagen automatisk ved at specificere: ”før det/den skulle sælges”. På engelsk er det nødvendigt, at du er opmærksom på muligheden for den slags svipsere, når du skriver.

Their/there

Pas på stavemåden. Their er ejestedordet: There er et stedsbiord. Prøv at lave dig en god huskesætning, hvor begge ord forekommer.

F.eks.: They just stood there with their hands in their pockets.

Bryd reglen og se hvad der sker

He put the hand on the Queen’s shoulder. Situationen hører afgjort hjemme i en splatterfilm. Sml. følgende filmcitat:
I much prefer the sort of film where the hero takes the heroine’s hand before the altar and it’s still attached to her body.


De tilbagevisende stedord