Sætningstyper på engelsk

Sætningstyper på engelsk: Sætninger opdeles i et hierarki bestående af helsætninger, hovedsætninger og led- eller bisætninger.

Helsætning

En helsætning står alene. Dvs. den afgrænses af punktum eller tegn af samme værdi (tegnsætning). En helsætning kan være enkel eller sammensat. Er den enkel har den kun et sæt grundled og udsagnsled. Er den sammensat, har den flere.

De eksempler, vi har brugt hidtil, er alle enkle helsætninger. Sammensatte helsætninger indeholder hovedsætninger og ledsætninger, så de udtryk skal du lige have opfrisket, før vi ser på de sammensatte.

Hovedsætning

En hovedsætning er den vigtigste sætning i en helsætning. Den ledsages altid af mindst én sætning mere, som kan være endnu en hovedsætning eller en ledsætning.

Ledsætning

En ledsætning kan aldrig stå alene. Den skal altid have en hovedsætning at støtte sig til. Den er så at sige et led i hovedsætningen (sætningsled).

En ledsætning kan være efterstillet, så følger den efter hovedsætningen. Den kan også være foranstillet, så står den først, og hovedsætningen har omvendt ordstilling på dansk, men ikke på engelsk. Endelig kan den også være indskudt i hovedsætningen.

Sammensatte helsætninger

Her følger som eksempel på en sammensat helsætning Christopher Holborow’s erkendelse:

It is clear to me that the Empire ended in 1995 when the tourist attraction sign at Junction 3 on the M3, which used to say ‘Windsor Castle. Royalty and Empire’, was changed to read ‘Windsor. Legoland’.

Eksemplets helsætning består af en hovedsætning med to efterstillede ledsætninger, der lægger sig til den, således:

HovedsætningLedsætninger
It is clear to methat the empire ended in 1995 when the tourist attraction sign at Junction 3 on the M3, which used to say ‘Windsor Castle. Royalty and Empire’, was changed to read ‘Windsor. Legoland’

Men læg mærke til, at den sidste ledsætning selv rummer en ledsætning, således:

Første del af ledsætningIndskudt
ledsætning
Sidste del af ledsætning
When the tourist attraction sign at Junction 3 on the M3,which used to say ‘Windsor Castle. Royalty and Empire’,was changed to read ‘Windsor. Legoland’

Visit WizzGrammar.com for more about English grammar in English