Grundled

Grundled er det led i en sætning, som sætningens indhold drejer sig om. Grundleddet er det led, man på dansk sætter kryds under.

Uddybning af grundled

I eksemplet her er the people grundleddet. Det består af et enkelt navneord med bestemmelsen the. Man kan udvide grundleddet til at rumme andre ord, således:

GrundledetUdsagnsord
The common people
The ignorant good-for-nothing street rabble
The people in the street – knowing no better –
laughed
I alle disse eksempler er alt, undtagen udsagnsleddet laughed, del af grundleddet.

Hvordan man formulerer sig på engelsk

Hvordan man formulerer sig på skriftligt engelsk, er en væsentlig del af budskabet og dermed af læserens tillid til, at forfatteren ved, hvad han taler om – det er grunden til, at det er værd at bruge tid på grammatik.

Wizzgrammar er til dig, der sommetider har brug for at skrive engelsk. Siden er en brugervenlig guide, der på nem og overskuelig måde giver dig de informationer, du skal bruge, når du skal bruge dem.

Wizzgrammar er din brugervenlige nøgle til at skrive godt engelsk.

Her på siden kommer der løbende opdateringer om hvordan vi danskere skriver engelsk. Du kan frit bruge materialet i forbindelse med dit eget arbejde, men skal du bruge bruge det kommercielt, eller vil du kopiere det, så kontakt info@wizzgrammar.dk.


Læs mere om engelsk retstavning på Meriamm-Webster