Bindeordsled

Bindeord er ord, som gør det muligt at binde ord, sætningsled og sætninger sammen.

Sætningen nedenfor har kun to forskellige bindeord (bindeordsled) and og if.

The people laughed at the foot soldiers for having good eyes and good legs – to spot if the cavalry were wavering and to run away.

Men omskriver vi, får vi ikke alene flere bindeord ind, vi får også lettere ved at se, hvor snildt den oprindelige sætning er konstrueret til at undgå alle overflødige ord og lade hvert enkelt ord yde sit fulde bidrag til meningen:

The people laughed at the foot soldiers because they had good eyes and good legs with which they could spot if the cavalry were wavering, so that they could run away in time and save themselves.

Ordene because, and, with which, if, so that, og and fungerer alle som bindeordsled. De knytter helsætningen sammen sådan her:

  • Because ”binder” eller ”knytter” en årsagsbisætning til hovedsætningen;
  • and forbinder to parallelle genstandsled;
  • with which knytter en henvisende bisætning til genstandsleddet;
  • if knytter en betingelsesbisætning til udsagnsordet to spot;
  • so that forbinder en hensigtsbisætning til den foregående betingelsesbisætning.

De danner bindeordsled

Det sidste and forbinder to parallelle hensigtsbisætninger, hvoraf den sidste ikke er skrevet fuldt ud, fordi det ikke er nødvendigt. Den fuldstændige sætning ville lyde: so that they could run away in time and so that they could save themselves. Skriftsproget er fuldt af den slags afkortede sætninger. Det giver et bedre flow.