Genstandsled

Det er det led, vi sætter trekant under på dansk. Det er det sætningsled, der bliver udsat for en handling.

Eksempel

Eksemplet, vi bruger her, har ikke noget direkte genstandsled, men det laver vi – med et par små lette ændringer:

The people laughed at the foot soldiers because the soldiers had good eyes and good legs – to spot if the cavalry were wavering and to run away.

Sætningen består nu af to sætninger, en hovedsætning: The people laughed at the foot soldiers, og en bisætning med et meget langt genstandsled, således:

GrundledUdsagnsledGenstandsleddet
The soldiershadgood eyes and good legs – to spot if the cavalry were wavering and to run away

Nu omskriver vi det sidste led, to spot if the cavalry were wavering, således:

GrundledUdsagnsledGenstandsleddet
Theycouldspot if the cavalry were wavering

Spørger vi nu: What did they spot, er svaret: if the cavalry were wavering, altså er hele bisætningen genstandsled for to spot.

Mange udsagnsord kræver et genstandsled

Mange udsagnsord kræver et genstandsled for at give mening. Have og spot er bare to eksempler. Den slags udsagnsord kaldes transitive. Du kan kende de transitive udsagnsord på, at hvis genstandsleddet mangler, spørger du umiddelbart: Hvad?/Hvem?

They have – What?
They spot! – What?/ Who?

Derimod fungerer laugh udmærket uden et genstandsled, og kaldes derfor intransitivt.


Hvad betyder transitiv / intransitiv?

Udsagnsord som kræver et genstandsled for at give mening kaldes transitive.

Udsagnsord som ikke kræver et genstandsled for at give mening kaldes intransitivt.

Mangler du en god og gratis engelsk online ordbog? Prøv Meriamm-Webster