Navneordenes uregelmæssige flertalsbøjning

De fleste uregelmæssige navneord har foruden den uregelmæssige form også en s-form. Andre hovedgrupper er oldengelske levn samt franske, latinske, græske og hebræiske låneord.

To flertalsformer med forskellig betydning:

-ce/-s

die
(terning)
Penny
dies (møntstempel)
dice (terninger)
pennies (antal mønter)
pence (beløb)

-s eller -ves

beefbeefs (slags oksekød)
beeves (oksekroppe)
staffstaffs (alle betydninger undtagen nodesystem)
Staves (nodesystem)*

*Alle sammensatte ord, der ender på –staff, bevarer ff i flertal, f.eks. flagstaffs.

Uændret flertalsform eller -s

cannoncannon (artilleri)
cannons (kanoner)
counselcounsel (advokat, råd, plan, beslutning)
counsels (fornuft, planer)
craftcraft (fartøj, fly, hobbies)
crafts ((kunst)håndværk, hobbies)
fishfish (fisk)
fishes (fiskearter, eller poetisk tale)
horsehorse (kavaleri)
horses (heste)
sailsail (sejlskibe)
sails (sejl)

Vokalskifte eller -s

footfeet (fødder)
foot (måleenheden fod)

Samme form i ental og flertal

Mange navneord har samme form i ental og flertal. Står de som grundled, står udsagnsordet i ental, hvis grundleddet har entalsbetydning, og der henvises til det med stedord i ental. Omvendt: hvis grundleddet har flertalsbetydning, står udsagnsleddet i flertal, og der henvises til det med stedord i flertal. F.eks.
The Australian Series I has started. It was off to an excellent first day…
The BBC’s many nature series are generally of a very high standard.

Gruppen omfatter dels en blandet gruppe uden fællestræk, dels visse måleenheder, flokdyr og nogle låneord.

Blandet gruppe

 • bob
 • boots (hotelkarl)
 • gallows
 • headquarters (Ligesådan i andre sammensætninger, bl.a. winter quarters, crew quarters.)
 • innings
 • links (I betydningen golfbane, ellers regelmæssigt: link/links.)
 • means quarters (bolig, logi)
 • quid
 • series
 • shambles
 • species
 • works

Måleenheder – listen er komplet

 • brace
 • candlepower
 • gross
 • head horsepower
 • hundredweight
 • stone
 • yoke (et spand, et par)

Flokdyr, bl.a.

 • cod
 • deer
 • grouse
 • roe salmon
 • snipe
 • trout

Flokdyr – valgfri flertalsform, bl.a.

 • buffalo/buffalo(es)
 • giraffe/giraffe(s)
 • herring/herring(s)
 • partridge/partridge(s)

Nogle sene franske låneord

 • corps (korps)
 • chamois (gemse)
 • patois (almuesprog) (Pas på at huske -s’et. Det er nemlig stumt.)

Kun flertalsform

Denne gruppe omfatter alle parord, dvs. benævnelser for genstande, der består af to spejlvendte halvdele, f.eks. ”kikkert” og ”saks”:

 • bellows
 • drawers
 • glasses
 • knickerbockers
 • knickers
 • pincers
 • shears scissors
 • spectacles
 • tongs
 • trousers
 • trunks
 • tweezers

Kun flertalsform eller entalsformen har særlig betydning

Det her er en blandet gruppe uden fællestræk:

alms (almisse)
arm (arm) (Er der tale om et enkelt våben, må man bruge den præcise betegnelse, gun, sword osv.)arms (våben)
ash (asketræ)ashes (aske)
good (et gode)goods (gods, varer)
oat (hyrdefløjte, havreplante)oats (havre(gryn))
pain (smerte, smerter)pains (umage, ulejlighed)
proceeds (udbytte, overskud)
pyjama (kun i sammensætninger f.eks. pyjama trousers)pyjamas (Staves også pajama/pajamas.)
riches (rigdom)
thanks (tak)
tidings (budskab, tiende)
wage (kun i sammen- sætninger, f.eks. wage earnerwages (løn)
ware (dialekt: havtang))wares (varer)

Oldengelske flertalsformer:

Endelsen -en:

childchildren
oxoxen
brotherbrethren (”bror” i bibelsk betydning = ”brødre i troen”)

Vokalskifte:

footfeet (Foot har også en uændret flertalsform foot = måleenheden fod)
goosegeese
louselice
manmen
mousemice
toothteeth
womanwomen

Franske låneord

Ældre franske låneord har ofte bevaret den franske flertalsendelse, men har desuden en engelsk form. Tjek din faglitteratur, og følg dens eksempel:

beaubeaux/beaus
adieuadieux/adieus

Græske og latinske låneord

Denne gruppe bevarer for det meste den oprindelige bøjning. Findes der også en engelsk flertalsform med samme betydning, bruges den græsk/latinske form i videnskabeligt sprog. I andre stillag vælger du selv.

Gruppen er stor, men bøjningerne forudsigelige. Eksemplerne her illustrerer de forskellige typer. Det er endelsen i ental, der angiver type:

analysisanalyses
basisbases (Husk at skelne mellem basis/bases (grundlag, mest overført betydning) og base/bases (hovedsagelig konkret betydning: fundament, grundflade, militærbase).)
thesistheses (Således også alle ord, der ender på –thesis, f.eks. antithesis, hypothesis, parenthesis.)
automatonautomata/
automatons
criterioncriteria
phenomenonphenomena
formulaformulae/formulas
larvalarvae
nebulanebulae/nebulas
bacillusbacilli
focusfoci/focuses (Pas på flertalsudtalen af foci, fungi og magi.)
fungusfungi/funguses
geniusgenii/geniuses (Men men/women of genius lyder langt bedre end geniuses.)
genusgenera (undtagelse)
magusmagi
radiusradii
terminustermini/terminuses
maximummaxima
stratumstrata/stratums
appendixappendices/appendixes
indexindices/indexes (Indexes = registre, ellers indices.)

Hebræiske låneord

cherubcherubim (keruber)
cherubs (englebørn)
seraphseraphim/seraphs