Navneordenes regelmæssige flertalsbøjning

Langt den almindeligste engelske flertalsbøjning er -s. Desværre findes den i flere varianter afhængig af, hvilket bogstav navneordet slutter på. Varianterne er: -es, -ies, -ves -oes og -’s.

Fællesnavne og egennavne

Navneord deles i to hovedgrupper: Egennavne som identificerer enkeltfænomener, f.eks. Denmark, Fido, Oxford Street, Mount Everest, the Rhine, King Frederik; og fællesnavne som betegner hele klasser af ting, begreber osv. f.eks. dog, plant, book, idea, table, discussion, building, winter.

Grundformen -s

Alle egennavne danner flertal ved at tilføje -s. Der sker ingen ændringer i ordets stamme:

AmericaThe two Americas
DoghertyThe Doghertys
Flertals s

Langt de fleste fællesnavne tager også -s:

soldiersoldiers
eyeeyes
househouses
Fællesnavne med flertals s

Men der er en række regelmæssige varianter. De følger her:

Varianten -es

Ord der ender på hvislelyd uden efterfølgende stumt -e tilføjer -es i flertal (sml. house ovenfor, som ender på stumt -e):

wishwishes
hisshisses
busbuses
ChristmasChristmases
fezfezzes
quizquizzes

Mulige stavemåder er -sh, -ss, -ch, -z, -s. I fezz og quizz fordobles slutkonsonanten i flertal. Andre ord med enkelt slutkonsonant f.eks. bus, ses også undertiden med dobbeltkonsonant i flertal.

Varianten -y til -ies

Ord der ender på konsonant +y ændrer -y til
-ie i flertal:

bodybodies
mummymummies

Varianten -f til -ves

Der er 13 ord i gruppen:

calfcalves
selfselves
elfelves
sheafsheaves
halfhalves
shelfshelves
knifeknives
leafleaves
wifewives
thiefthieves
loavesloaves
wolfwolves
lifelives

Bemærk, at det sammensatte navneord still-life, bevarer f i flertal: still-lifes.

Valgfri flertalsform: -f til -s eller -ves:

Der er 3 ord i gruppen. Den mest almindelige form står først:

hoofhoofs/hooves
scarfscarves/scarfs
wharfwharves/wharfs

Varianten -oes/-os

Ord der lyder engelsk i engelske ører tager
-oes:

potatopotatoes
tomatotomatoes
cargocargoes
volcanovolcanoes
heroheroes
buffalobuffaloes
zerozeroes/-s

Ord med fremmed klang i engelske ører tager kun -s :

weirdoweirdos/-oes
dynamodynamos
solosolos
dittodittos
grottogrottos
tangotangos

Hvis i tvivl om navneordenes regelmæssige flertalsbøjning, tjek din faglitteratur, en god engelsk-engelsk ordbog eller engelske hjemme-sider i din søgemaskine og se, hvad den mest almindelige stavemåde er.

Forkortede ord tager kun –s:

photo (photograph)photos
rhino (rhinoceros)rhinos

Varianten -’s/-s:

Forkortelser, bogstaver og tal plejede at tilføje apostrof-s både i britisk og amerikansk engelsk. Apostroffen er nu næsten forsvundet ud af britisk engelsk, men den findes stadig i amerikansk engelsk. Hvis forkortelsen skrives med små bogstaver, bruges dog stadig apostrof-s i britisk engelsk.

Forkortelser skrevet med stort:

PRO (Public relations officer)PRO’s/PROs
T (= bogstavet ”t”)T’s /Ts
Forkortelser skrevet med stort

Forkortelser skrevet med lille:

e.g.e.g.’s
i.e.i.e.’s
a.m.a.m.’s
p.m.p.m.’s
Forkortelser skrevet med lille

Læg vel mærke til, at denne ordgruppe er det eneste sted, hvor apostrof-s i flertal er korrekt sprogbrug i standard- og internationalt engelsk.


Navneordenes uregelmæssige flertalsbøjning