Stil og tone på engelsk

Hvad er stil og tone på engelsk? Dit valg af tid og hjælpeudsagnsord har stor betydning for, stil og tone på engelsk og på den indstilling, du viser din læser, at du har, til de ting du skriver om.

Stil og tone på engelsk – Tidsbøjning

Tidsbøjning bruges først og fremmest til at angive tekstens kronologiske eller logiske rækkefølge. Når du bruger den således, vil din tekst virke neutral og objektiv. Men du kan også tidsforskyde en handling ved at bruge en datidsform om nutidsemner eller en nutidsform om datidsemner. Derved opnår du helt særlige effekter, som f.eks. at gøre teksten mere dramatisk eller spekulativ.

Stil og tone på engelsk – Tidsforskydning

Hvis du ønsker at antyde, at noget er hypotetisk eller betinget, kan du gøre det ved at tidsforskyde udsagnsleddet til datid eller førdatid. F.eks.

He is to help us with this = det er en aftale, det ligger fast, men:

He was to have helped us with this. (Det var aftalen, men han kom ikke).

He would have helped us if he could’ve got the day off = betingelsen var, at han kunne få fri.

Hvis du tidsforskyder en datidshandling til nutid eller fremtid, gør du fortællingen mere levende og/eller sensationel. Begrebet kaldes dramatisk og/eller historisk nutid. Eks.: Well, where did we get to? – Oh, then he comes rushing up to the counter and snarls ’fill the bag with notes’, and that’s when the dog catches a whiff of him and starts sniffing him up and down the boot, lifting his leg …

Denne stil findes både på engelsk og dansk. Den kaldes dramatisk eller historisk nutid og hører hjemme i den levende folkelige fortællestil og dermed ofte i case histories og øjenvidneberetninger, men på dansk bruger mange den også ofte i faglige tekster. Hvis du er en af de mange, så pas på, når du skriver engelsk.

Fordi denne brug af nutid giver teksten et stænk af dramatik, sænker den tekstens sandhedsværdi i den engelske læsers øjne. ”Understatement” er bedre end ”overstatement”. Det gælder også tekstens dramatiske niveau. I saglige tekster står du dig derfor bedst ved at lade den kronologiske og logiske rækkefølge, årsag og virkning reflekteres i udsagnsleddenes tider.

Stil og tone på engelsk – Modus

Modus er den grammatiske betegnelse for den personlige indstilling, du lægger ind i teksten. Udsagnsordene giver dig to redskaber at bruge her. Den ene er muligheden for tidsforskydning. Den anden er dit valg eller fravalg af mådesudsagnsord. Du kan lære om mådesudsagnsordene i kapitlet om dem. Her giver vi kun et enkelt eksempel:

Som du ved, bruges hjælpeudsagnsordene shall og will til at danne fremtid med, således at shall bruges i 1. person ental og flertal, mens will bruges i de øvrige personer. Men hvis du bytter om, og bruger will i 1. person ental og flertal og shall i de andre, får du en hel anden betydning frem.

He shall help = det er, hvad fremtiden indeholder, en forpligtelse baseret på skæbne eller retslig bindende kontrakt.

He will help = det er din faste vilje og dermed et personligt løfte.

He would help = dit personlige løfte eller overbevisning.

He should help = du synes, at han burde føle sig forpligtet til at hjælpe.

Opsummering: Udsagnsordenes funktioner i forhold til dig

Uanset hvilke bøjningsformer og hjælpeudsagnsord du bruger eller ikke bruger, giver du udtryk for en række ting: Hvornår handlingen fandt sted (tidsbøjning), hvordan du ser på forholdet mellem tid og handling (simpel eller udvidet tid), hvilke valg du har gjort med hensyn til et gennemgående tema (handleform eller lideform), hvad din personlige indstilling til indholdet er, dvs. om du refererer neutralt, eller du anlægger en etisk synsvinkel, om du anser handlingen for realistisk eller hypotetisk, om du stiller en betingelse eller umiddelbart går ind for handlingen (tidsforskydning og modus).

Bruger du udsagnsordene og deres bøjninger forkert i forhold til din hensigt med teksten, er det således ikke nødvendigvis en grammatisk fejl, du begår, men du giver et forkert indtryk af dig selv og din sag.


Forskelle i dansk og engelsk tidsopfattelse