Spørgende stedord

Det giver næsten sig selv, hvad de spørgende stedords specialitet er. De bruges til at spørge med, og de er:
Who?
What?
Which?

Bøjning af spørgende stedord

Who bøjes who/whom/whose ligesom det henførende stedord who. De henførende stedord. Which og what bøjes ikke.

Navneagtig brug af spørgende stedord

Who bruges om personer:
Yet the question remains, who was the masked bandit?

What bruges om ikke-personer. Det supplerer på denne måde who:
What was the result?

Følgende eksempel illustrerer forskellen på who og what:

What could they do, and who could they be?
Spørgsmålet blev stillet af knap 2 millioner unge engelske kvinder, der var enlige som følge af tabene i første verdenskrig, og som var den første generation af kvinder, der tilkæmpede sig plads på arbejdsmarkedet. What dækker spørgsmålet om, hvilken plads de kunne udfylde i samfundet, og who spørgsmålet om, hvem de var som mennesker – ”our superfluous material”, som den engelske presse hævdede, eller individer med samme ret til livet som andre.

Which bruges om både personer og ikke-personer. I modsætning til who og what er det begrænsende. Det vil sige det spørger kun om, hvem eller hvad/hvilke(n) ud af et begrænset antal: Which do you prefer, the portable PC or the desktop?

Tillægsagtig brug

What bruges tillægsagtigt om både person og ikke-person:
Superfluous material – what kind of term is that to use about people?
Which bruges også tillægsagtigt om både person og ikke-person, men kun inden for et begrænset antal:
Which of the two terms did you object to?

Eksempel på forskellen mellem what og which i tillægsagtig brug:

What books would you recommend?
Which of the books I recommended did you read?

Oversigtsskema

AntecedensAntecedens
FunktionFunktionPersonIkke-person
Navneagtig brugUbegrænsendewhowhat
Begrænsendewhichwhich
Tillægsagtig brugUbegrænsendewhatwhat
Begrænsendewhichwhich

De ubestemte stedord