De tilbagevisende stedord

De tilbagevisende stedords specialitet er, at de skaber kontrast ved at fremhæve grundleddet på andre leds bekostning. Desuden bruges de generelt til at vise tilbage til grundleddet, til at undgå dobbelttydighed og til at skabe bedre flow i en sætning samt i faste vendinger. Der er to grupper tilbagevisende stedord, de tilbagevisende og de gensidigt tilbagevisende.

De tilbagevisende stedord

EntalFlertal
1. personmyselfourselves
2. personyourselfyourselves
3. personhimself/herself/itselfthemselves
Dansk ”man”oneselfthemselves

Desuden findes i 1. person ental den gamle form Ourself, som kun guder og kongelige regenter må bruge: We may touch our shoulder ourself, but you may not. Husk eksemplet, hvis din ambition er at blive kongelig speech writer.

De gensidigt tilbagevisende stedord

 • Each other
 • One another

Tilbagevisning

Nogle udsagnsord skal efterfølges af et tilbagevisende stedord. F.eks.

 • The cavalry absented itself
 • The foot soldiers prided themselves on their eyes and feet

Der er ikke nær så mange af den slags udsagnsord på engelsk, som der er på dansk (feks. vaske sig, rede sig, tale for sig), men hvis et udsagnsord hører til i denne gruppe, er det vist i ordbogen således:

 • absent oneself
 • pride oneself

Udsagnsord med dobbeltbetydning

Andre udsagnsord har forskellig betydning alt efter, om de bruges med eller uden det tilbagevisende stedord.

The judge acquitted the defendant (frikendte)
The judge acquitted himself well (gjorde det godt)
He applied the solution (gjorde brug af)
He applied himself to the solution (koncentrerede sig om).
I ordbogen vises begge muligheder i rækkefølge:
1) acquit
2) acquit oneself.

Fremhævning

De tilbagevisende stedord bruges også til at fremhæve grundleddet og da altid i underforstået kontrast til nogen eller noget andet, og der er da to mulige ordstillinger. F.eks.
I support the principle myself
I myself support the principle

Den sidste ordstilling er den stærkeste.

Dobbelttydighed

He lit the candles and closed the door after him. Er det sig selv, grundleddet lukker døren efter eller er det en anden? Man lægger for det meste ikke mærke til den slags grammatiske dobbelttydigheder, fordi svaret fremgår af sammenhængen. Men ellers kan man gøre meningen klar ved at bruge himself, hvis det er grundleddet, der netop kom ind. Derved dannes en kontrast til hvem, der ellers er til stede.

Fremhævning af andre led end grundled

Du kan godt bruge de tilbagevisende stedord til at fremhæve andre led end grundleddet i visse situationer, f.eks. I support the principle itself , men der er andre muligheder som lyder langt bedre:

 • I support the principle as such
 • I support the principle in theory
 • I support the principle as far as it goes
 • The letter must be handed to him alone.

Bedre flow i sætningen

I eksemplet herunder, bruges det tilbagevisende, myself, slet og ret til at skabe flow i sætningen, anden funktion har det ikke:
The giraffe many times put his nose in my neck, when I thought myself well away from him.
Prøv at sammenligne med denne version:
The giraffe many times put his nose in my neck, when I thought I was well away from him.
Den første version flyder bare lettere og hurtigere over tungen.

Faste vendinger

Her er tale om forholdsordsled, hvor de tilbagevisende stedord bruges i konkurrence med de personlige stedord men med anden betydning.

 • Beside oneself (helt ude af det)
 • Beside one (ved siden af)
 • Between ourselves (mellem os sagt)
 • Between us (ved fælles hjælp)

De gensidigt tilbagevirkende stedord

Each other, one another (hinanden, hverandre) bruges lige som på dansk. I formelt skriftsprog er der tendens til at bruge each other om to, og one another om flere end to. Forskellen er vigtigst, hvis der er tale om rækkefølge:
The parade went on, regiments following one another in an endless string.
These tragic events hit the nation one after another like the plagues of Egypt.

Lyt og lær

Udover de fingerpeg, der er givet her, er brugen af de tilbagevisende stedord meget varierende. Reglerne er komplicerede og fulde af undtagelser. Det bedste råd er simpelthen: Lyt og lær.


Påpegende stedord