Simpel og Udvidet tid

Engelsk har to tider, simpel tid og udvidet tid. Begge tider har formerne nutid, datid, førnutid, førdatid og fremtid.

Simpel tid

Simpel tid kendes på, at den i handleform bøjes uden hjælpeudsagnsord i nutid og datid, se skema I.

Bøjet i simpel tid udtrykker udsagnsordet en afsluttet handling, en regelmæssig begivenhed eller en evig sandhed.

Udvidet tid

Udvidet tid dannes ved brug af hjælpeudsagnsordet to be og hovedudsagnsordets lange tillægsform, ing-formen. I udvidet tid udtrykker udsagnsordet handlingen som en proces, et forløb eller en udvikling uden begyndelse eller ende.

Aspekt

Aspekt er den grammatiske betegnelse for denne forskel mellem de to tider, altså forskellen på, hvordan du anskuer tidsaspektet i din sætning.

Skema I: Bøjningsformer i simpel tid – det regelmæssige udsagnsord to help:

GrundledNutidDatidFørnutid
Ihelphelpedhave helped
Youhelphelpedhave helped
He/she/ithelpshelpedhas helped
Wehelphelpedhave helped
Youhelphelpedhave helped
Theyhelphelpedhave helped
Bøjning af to help

Skema I – fortsat: Bøjningsformer i simpel tid – det regelmæssige udsagnsord to help:

GrundledFørdatidFremtid
Ihad helpedshall help
Youhad helpedwill help
He/she/ithad helpedwill help
Wehad helpedshall help
Youhad helpedwill help
Theyhad helpedwill help
Bøjning af to help

Eksempel på Simpel og Udvidet tid:

Simpel tid: Ask the bobby, he’ll help (= that’s his job/standard procedure).
Udvidet tid: The bobby is helping somebody (= wait till he’s free).

High Alert!
En rigtig danskerfælde er spørgsmålet ”Hvad laver du?” Hvis du spørger: ”What are you doing”, spørger du om, hvad der sker lige for øjnene af dig. Men spørger du: ”What do you do”, spørger du om personens arbejde. Prøv at lave dig et sætningspar, som du kan huske forskellen på, f.eks.
What do you do? I’m an aid worker in Dafur.
What are you doing? Helping to empty the bar, Stupid!

Tommelfingerregel

Du skal vælge simpel tid i sætninger, hvor du også bruger – eller ønsker, at læseren skal underforstå – ord af typen ofte, tit, regelmæssigt, ugentligt, årligt, gerne, altid, som regel.

Du skal vælge udvidet tid, hvis du også bruger ord som – eller ønsker at antyde betydninger som – sidde/stå/ligge og…, have gang i…, være ved at/i færd med….

Skema II: Bøjningsformer i udvidet tid – det regelmæssige udsagnsord to help:

GrundledNutidDatidFørnutid
Iam helpingwas helpinghave been helping
Youare helpingwere helpinghave been helping
He/she/itis helpingwas helpinghas been helping
Weare helpingwere helpinghave been helping
Youare helpingwere helpinghave been helping
Theyare helpingwere helpinghave been helping
Bøjning af to help

Skema II – fortsat: Bøjningsformer i udvidet tid – det regelmæssige udsagnsord to help:

GrundledFørdatidFremtid
Ihad been helpingshall be helping
Youhad been helpingwill be helping
He/she/ithad been helpingwill be helping
Wehad been helpingshall be helping
Youhad been helpingwill be helping
Theyhad been helpingwill be helping

Bemærk

Hvis du forestiller dig, at vi afleder en navnemåde af to help, som hedder to be helping, er bøjningen let at holde styr på. Du bøjer bare to be og fastholder helping hele vejen igennem.

Handleform og lideform

Visit WizzGrammar.com for more about English grammar in English