Retskrivning

Retskrivning – Noterne her dækker kun de vigtigste forskelle mellem dansk og engelsk retskrivning.

Ord, der skrives med stort

Egennavne skrives med stort, og det gør de afledte tillægsord også: Britain, the British people.

Institutionsnavne skrives også med stort: the British Parliament, men læg mærke til, at i modsætning til dansk regnes the ikke med til navnet. Det skrives kun med stort, hvis det står som første ord i en overskrift eller efter punktum.

Begynd med stort efter punktum, spørgsmålstegn, udråbstegn og efter kolon i titler, og hvis det adskiller to helsætninger.

Navne på nøglebegreber i teksten kan også skrives med stort. I kontrakter finder man derfor sædvanligvis ord som the Agreement, the Seller, the Buyer skrevet med stort.

Ord som God, the Bible etc. skrives traditionelt også med stort.

I titler skrives alle væsentlige ord med stort. Dvs. navneord, tillægsord og udsagnsord. Så når en forfatter kalder sin bog, ”god is not Great”, svarer det til a double whammy, dels fordi ordet god traditionelt skrives med stort, når der er tale om den kristne gud, og dels fordi det som navneord og første ord i en titel bør skrives med stort.

Orddeling

I modsætning til hvad man ofte ser på dansk, tager man regler om orddeling alvorligt på engelsk – eller det står man sig bedst ved at gøre.

Jeg har set englændere ændre sindstilstand, efterhånden som læsningen skrider frem, fra mild frustration over raketagtigt stigende irritation til blindt afmægtigt raseri over at se deres sprog massakreret af de orddelingsfejl, som danske tekstbehandlingsprogrammer er i stand til at producere, uden at vi lægger mærke til det eller ser noget forkert i det.

Hovedregler

Ord, der udtales i én stavelse kan ikke deles, uanset hvordan de staves.
Enkeltkonsonant går til foregående stavelse. Dette er modsat dansk, hvor den går til næste stavelse.
Dobbeltkonsonanter, der udtales som én, f.eks. ph, th, ll kan ikke skilles.

Tip

Husk altid at sætte sproget til engelsk, når du arbejder på engelsk, så slipper du for orddelings-fejl – så let kan det gøres.
Hvis du er nødt til at lave en manuel orddeling, så tjek en god engelsk ordbog først, f.eks. Collins, Oxford eller Longman. De viser alle, hvordan ordene kan deles. Hvis et opslagsord er trykt uden stavelsesopdeling, kan det ikke deles, så lad være.
Hvis din censor, potentielle kunde/klient er engelsk, vil han tilgive dig, fordi du er ”udlænding”, men det er bedre at have en glad og tilfreds censor/kunde/klient end en tilgivende.


Få gloserne til at hænge ved