Engelsk Grammatik

Hvorfor bruge tid på engelsk grammatik? Er det ikke hvad man siger, der er det vigtige, ikke hvordan man siger det?

Svaret ligger i dette lille eksempel, det indledende vers til Lewis Carrolls ”Jabberwocky”, et af de mest citerede digte i engelsk litteratur:

’Twas brillig, and the slithy toves
Did gyre and gimble in the wabe:
All mimsy were the borogoves,
And the mome raths outgrabe.’

Alle de meningsbærende ord i verset er nonsens, men selve verset er ikke nonsens. Der er noget ved teksten, der virker velkendt, og som umiddelbart giver os tillid til, at hvis vi bare kunne slå alle de ukendte ord op i en ordbog, kunne vi forstå meningen.

Det der virker velkendt, og som giver os tiltro til, at vi ville forstå verset, hvis bare vi kendte alle ordene, er tekstens grammatiske struktur.
Strukturen består af to hovedelementer, dels de genkendelige ord og tegnsætningen, som tilsammen udgør tekstens grammatiske skelet, og dels nonsensordenes – ”kødets” -grammatiske endelser og position i forhold til skelettet:

Her ser du skelettet dissekeret pillet ud af teksten:
Twas … and … the …
did … and … in the …:
All … were the … ,
and the …
.

Twas er en talesprogsforkortelse af it was

Det grammatiske skelet skaber en forventning om teksten som helhed, og hjælper dermed til at gøre den let at læse og forstå.

Nonsensordene er kødet på skelettet. Disse ords form skal stemme overens med den funktion, som skelettet tildeler dem i sætningsstrukturen.

Se f.eks. på gyre og wabe: Umiddelbart kunne de to ord godt tilhøre samme ordklasse, men vi ved, at gyre er et udsagnsord i navnemåde, fordi det står på navnemådens plads og signaleres as did, og vi ved, at wabe er et navneord, fordi det står på navneordets plads og signaleres af the.

Grammatisk forudsigelighed

Det er denne grammatiske forudsigelighed og dermed overensstemmelse mellem skelet og kød, som gør det muligt at bruge en ordbog til hjælp til at forstå en tekst. Men derudover og måske endnu vigtigere, så udgør den også en slags kvalitetsgaranti, som betyder, at vi tør stole på de ubevidste forventninger, som tekstens grammatiske struktur giver os, når vi læser, og dermed på, at vi forstår, hvad vi læser.

Hvordan man formulerer noget på skrift, er således en væsentlig del af budskabet og dermed af læserens tillid til, at forfatteren ved, hvad han taler om – og der har du så grunden til, at det er værd at bruge tid på engelsk grammatik.

Ord er et redskab. Bruger man redskabet forkert, betaler man for det på den ene eller anden måde.

Teksteksempler

Bogens kildegrundlag er Newsweek, Jason Goodwin, ”Lords of the Horizons”, London 1999, John D. Barrow, ”The Infinite Book”, London 2005, Virginia Nicholson, ”Singled Out”, London 2008, Neil Postman and Charles Weingartner, ”Teaching as a subversive Activity”, Harmondsworth 1971, Christopher Hitchens, god is not Great, New York 2009 samt mangfoldige tekster, som jeg i årenes løb har vendt og drejet som led i mit arbejde som underviser, oversætter og korrekturlæser.

God fornøjelse,

Hanne Bock


Engelsk grammatik – en guide

Din guide til engelsk grammatik er ment som en brugermanual til engelsk grammatik. Slå op i den, når du har brug for det. Lad siden være åben, når du arbejder med engelsk.

Wizzgrammar er til dig, der sommetider har brug for at skrive engelsk. Siden er en brugervenlig guide, der på nem og overskuelig måde giver dig de informationer, du skal bruge, når du skal bruge dem.

Wizzgrammar er din brugervenlige nøgle til at skrive godt engelsk.


Her på siden kommer der løbende opdateringer om hvordan vi danskere skriver engelsk. Du kan frit bruge materialet i forbindelse med dit eget arbejde, men skal du bruge bruge det kommercielt, eller vil du kopiere det, så kontakt os via formularen under kontakt eller på info@wizzgrammar.dk.