Påpegende stedord

De påpegende stedords specialitet er at udpege, påpege og fremhæve. De har samme funktion i skriftsproget, som en pegefinger har i talesproget.

De påpegende stedord

BetydningEntalFlertal
Her og nuthisthese
Der og dathat those

Andre muligheder er de ubøjelige stedord, the former/the latter og such, (the) same, so.

Påpegende stedord i aktion

Like so many people however brilliant, Darwin was prone to that solipsism which imagines that the universe is preoccupied with one’s own fate. This, however, makes his scientific rigour the more praiseworthy since it did not arise from any intention but that of finding out the truth. It makes no difference that this intention included the false and disappointed expectation that that same truth would finally resound to the greater glory of God.

Hvis vi skriver teksten lidt om, er det let at se, hvor stor en virkning de påpegende stedord her har for teksten som et stykke kommunikation:

Like so many people however brilliant, Darwin was prone to the solipsism that the universe is preoccupied with one’s own fate, which, however, makes his scientific rigour the more praiseworthy since it did not arise from any intention other than to find out the truth. It makes no difference that his intention included the false and disappointed expectation that the same truth would finally resound to the greater glory of God.

Grammatisk har de påpegende stedord i originaludgaven følgende funktioner:
That solipsism – tillægsagtigt – viser frem til den henførende bisætning: which imagines that the universe is preoccupied with one’s own fate.
This – navneagtigt – viser tilbage til hele den foregående sætning.
That – navneagtigt – viser tilbage til intention og defineres af det efterfølgende forholdsordsled: of finding out the truth.
This intention – tillægsagtigt.
That same truth – tillægsagtigt.

Det første this er også et eksempel på, at engelsk ofte bruger this til at indlede en sætning, hvor dansk bruger ”det”. Næste gang du læser en bog, der er oversat fra engelsk, så prøv at lægge mærke til forskellen. Der er ofte alt for mange ”denne” og ”dette” i den danske tekst, og det gør den tung. Det er fordi this er oversat ordret uden tanke for brugsforskellene mellem de to sprog.

Tænk så over, hvordan ”denne/dette” kan erstattes på dansk, så teksten bliver let og klar for dine danske ører – og vend så det, du har lært ved processen på hovedet og brug det, næste gang du skriver engelsk. Det er en god måde at lære på.

Læg også mærke til, hvordan nutid og datid i udsagnsordene spiller sammen med brugen af this og that, således at det nære forbindes med nutid og bruges om selve emnet, mens det fjerne forbindes med datid og bruges om begreber, som forfatteren trækker på og definerer i sin behandling af emnet. Originalteksten er både klar og fyndig og meget let at læse, derfor tænker man ikke lige over det, men den er strikket meget dygtigt sammen.

I skemaet herunder, kan du se, hvilke funktioner de forskellige påpegende stedord og de alternative muligheder, the former/the latter, such og so kan udfylde.

De påpegende stedords funktioner

FunktionPåpegende stedord
Tilbagevisendethis/that/these/those
the former/the latter
the same/such/so
Fremadvisendethis/that/these/those
the same/such
Navneagtigt* om personerthese/those
the former/the latter
the same/such
Navneagtigt om ikke-personerthis/that/these/those
the former/the latter
the same/such
Tillægsagtigt*this/that/these/those
the former/the latter/the same/such
Referende til hel sætning*this/that/so

*= i stedet for navneord
*= som bestemmelse til navneord
*= i stedet for en hel sætning

Andre eksempler på brug

Patients who knew that prayers were being said for them had more postoperative complications than those who did not. (dansk ”dem”)
Den grammatiske regel lyder: hvis dansk den/det/de/dem viser tilbage, men defineres af en efterfølgende bisætning eller et forholdsordsled, så bruges that/those på engelsk. Den lette regel lyder: Tænk engelsk, those lyder bare bedre.

A 2001 study found that those without religious affiliation are the fastest-growing minority in the United States.
Eksemplet er helt parallelt med det første, kun bestemmes those her af forholdsordsleddet: without religious affiliation.

Nogle faste vendinger

  • This/that is to say (dvs)
  • These days (nu om dage, for tiden, nu)
  • In those days (dengang)
  • This summer (i sommer / den kommende sommer)
  • Last summer (sidste sommer)
  • This/that much (så meget)
  • This is not fair (et forhold, der foregår mellem de talende)
  • That’s not fair (et forhold der omtales)
  • To this day (endnu i dag, til denne dag)

Følelsesladet brug

De påpegende stedord kan også bruges til at oplade teksten med forfatterens egen indstilling. Det kan være forbavselse, glæde, forargelse, irritation, ironi osv.

Overraskelse og forargelse

Among newspaper reporters there was a rush to see who could capitulate the fastest by reporting on the disputed images (the Mohammed cartoons) without actually showing them. And this at a time when the mass media has become almost exclusively picturedriven…. In other words, a handful of religious bullies and bigmouths could, so to speak, outvote the tradition of free expression in its Western heartland. And in the year 2006 at that!

Hvis du udskifter And this at a time when…, med This happened at a time when… forsvinder forargelsen, og teksten bliver neutralt refererende. Det sidste at that er der derimod ikke meget at gøre ved andet end at slette hele passagen.

Ironi og humor

It’s nonsense, having to believe these things (Church doctrines) – they are stories, I would rather believe I had money in my pocket.

Ironi og irritation

How these men (Voltaire and others) did rattle on about the view of their own funerals).

Ærbødig respekt

We shall never know the names of all these men and women who were the victims of ruthless suppression.

The former/ the latter

Bruges især til at skelne mellem to mulige antecedenser. F.eks.
Dr Grandin describes two sorts: pattern thinkers who excel at maths and music, and verbal specialists who are good at talking and writing, but lack visual skills. The latter might not qualify as autistic under a traditional diagnosis.
Den første sætning rummer to mulige antecedencer, pattern thinkers og verbal specialists. The latter viser kun tilbage til verbal specialists.

The former bruges ikke nær så meget som the latter. Vi ændrer nu teksten, så du kan se hvorfor:

Dr Grandin describes two sorts: pattern thinkers who excel at maths and music, and verbal specialists who are good at talking and writing, but lack visual skills. The former qualify as autistic under a traditional diagnosis.

Læg mærke til, at nu skal du enten kunne huske den foregående sætning ganske godt, eller også må du lige lade øjnene smutte tilbage for at se, hvad the former viser tilbage til. Det er ikke rart for læseren, derfor bruges formen ikke særlig meget.

Engelsk har to udveje til at undgå at bruge the former. De kan gentage antecedensen, pattern thinkers, i sidste sætning i stedet for at bruge stedordet the former:
Pattern thinkers qualify as autistic under a traditional diagnosis.
De kan også bytte om på rækkefølgen i den foregående sætning:
Dr Grandin describes two sorts: verbal specialists who are good at talking and writing, but lack visual skills, and pattern thinkers who excel at maths and music. The latter qualify as autistic under a traditional diagnosis.

The same

Bruges ligesom på dansk.

Such

Bruges ofte i betydningen ”den/det pågældende”, ”ovennævnte” o.lign. f.eks. A fine shall be payable for the period during which such breach persists.

Such kan også optræde i konkurrence med those, f.eks. All standard procedures were placed on hold during the crisis, except such as were clearly essential for the organisation’s continued survival.


De henførende stedord