Biled

Biled er et samleord, som dækker alt andet end grundled, udsagnsled, genstandsled, hensynsled og omsagnsled. Det kan således bestå af biord, forholdsordsled eller bisætninger. I sin snævreste definition består biled af et enkelt biord. F.eks. the people laughed sarcastically at the foot soldiers, hvor sarcastically er et biled, der beskriver den måde, folk lo på.

Eksempel

Se igen på hele det originale eksempel:

The people laughed at the foot soldiers, for they had good eyes and good legs – to spot if the cavalry were wavering and to run away.

Vi kan nu sige, at sætningen består af grundled, udsagnsled og to biled. Det første biled er at the foot soldiers, som har form af et forholdsordsled. Det næste biled begynder med bindeordet for og udgør resten af sætningen. Dette biled kan man så igen finanalysere i de komponenter, der indgår i det.

Vi vælger at sige, at der er to biled, fordi for ligesom at bestemmer laugh: The people laughed at… og the people laughed for… Men lad os nu prøve at lege lidt med en anden løsning. Vi har lige sagt, at to laugh er et intransitivt udsagnsord, og at at the foot soldiers er et forholdsordsled, således:

GrundledGenstandsledGenstandsled
The peoplelaughed atthe foot soldiers

Men prøv igen at se på sætningen. Hvis du spørger: What did the people laugh at? får du svaret: The soldiers. Du kan derfor med lige så god ret sige, at udsagnsordet ikke er det intransitive to laugh, men det transitive to laugh at, og at the foot soldiers dermed er genstandsled for laughed at. Således:

GrundledUdsagnsledGenstandsled
The peoplelaughed atthe foot soldiers

Vælger vi denne metode, følger det også, at sætningen kun har ét biled. Det begynder med for, omfatter resten af sætningen og lægger sig til genstandsleddet the soldiers.

Som du kan se, er der flere måder at analysere på, alt efter hvilket synspunkt man anlægger. Derfor vil du heller aldrig finde to grammatikere, som er enige på alle punkter, og derfor er det heller ikke nødvendigvis din fejl, hvis du ikke altid er enig med dine lærebøger; og hvis du mener, at de regler, du præsenteres for, ikke kan besvare alle dine spørgsmål, har du sikkert ret. Jeg håber, du vil bruge denne side med det i tankerne.


Læs mere om retstavning på Dansk Sprognævns hjemmeside