Dansk man på engelsk

Dansk man på engelsk er et problem for danske engelsktalende, men ikke for englænderne. Havde de manglet ordet, havde de også dannet det, for sådan fungerer sprogudvikling nu engang. De bruger bare andre muligheder.

Oversættelse af man – Den bedste mulighed

Den bedste mulighed er at stoppe op og tænke lidt over, hvad du egentlig mener med ”man”, og så bruge den præcise betegnelse i stedet. Det er egentlig det, englænderne gør, og det er derfor, vi så sjældent har brug for at falde tilbage på ”man”, når vi oversætter en tekst fra engelsk til dansk.

Prøv f.eks. at se på ovenstående afsnit igen i denne form:

Den bedste mulighed er at stoppe op og tænke lidt over, hvad man egentlig mener med ”man”, og så bruge den præcise betegnelse i stedet. Det er egentlig det, man gør, når man skriver engelsk, og det er derfor, man så sjældent har brug for at falde tilbage på ”man”, når man prøver at oversætte en tekst fra engelsk.

Hvilken version giver den klareste tekst?

Andre muligheder for oversættelse af man

Her er bl.a: You, we, they, people, many, public opinion, the general view/feeling etc., one, every-body, everyone, all, man, lideform, bydeform, eller det ofte ærligste: ”I”.

You

You er det mest almindelige valg. Det giver et livligt, uhøjtideligt sprog, men i og med at you udelukker den talende selv, kommer hyppigt brug af you let til at virke som en løftet pegefinger, og det er ikke god tone i fagtekster.

We

We omfatter den talende selv og rummer en følelsesmæssig appel til læseren om at føle sig som del af gruppen. Den negative vinkel er, at det let kommer til at lyde snobbet og patroniserende.

They

They udelukker både den talende og den tiltalte, og der ligger en vis afstandtagen i they: Det er mennesker, man ikke ønsker at associere sig med: They say… Læg mærke til, at brugt i denne betydning har they ikke antecedens.

People

People svarer til they. I sætningen People say… er der tale om rygter, som den talende tager af-stand fra.

Many

Many kan svare til they og people, men kan også være et neutralt ubestemt antal.

Public opinion

Public opinion er typisk en politikers eller politisk kommentators forsvar for egne synspunkter.

One

One kan betragtes som et beskedent, eller selv-udslettende I. Det bruges i meget formelt skrift-sprog, hvor det giver en gammeldags og meget høflig effekt. Det er dog stadig yderst anvendeligt i skriftsprog i vendinger af typen: One would have thought, one fears, one wonders, one marvels og mange andre, hvor det ofte, men ikke altid forbindes med en vis ironi.

Everybody/everyone

Everybody/everyone svarer til we. Men mens we grupperer andre personer sammen med I, sætter everybody/everyone I i gruppe med andre personer. Forskellen er altså kun, hvor dominerende I ønsker at fremstå i forhold til gruppen.

All

All svarer til people + I.

I

I Ofte den ærligste gengivelse, men den der bruges mindst.


Passiv: It is said that… Ligesom they en fantastisk måde at fralægge sig ethvert ansvar på. Da den også er ret formel, er den langt den mest populære form i saglige rapporter og forskningstekster i former som: It was found that…, the test established the presence of…

Bydeform: Dette er den foretrukne form i mad- og håndarbejdsopskrifter. Hvor man i lidt gammeldags dansk stadig kan finde udtrykket ”man tager 250 g. smør…”: Take half a pound of butter …


Ejestedord