Forholdsordsled

Forholdsordsled er led, der viser, hvordan ét led forholder sig til et andet i en sætning.

The people laughed at the foot soldiers because they had good eyes and good legs with which they could spot if the cavalry were wavering, so that they could run away in time and save themselves.

I eksemplet ovenfor er the people et forholdsordsled, som viser det forhold, som folk i almindelighed havde til fodfolket. Mange udsagnsord kræver at følges af et forholdsordsled. Laugh kan udmærket stå uden: People laugh. Men hvis det er vigtigt at vide, hvad folk ler af, kan oplysningen kun knyttes til via forholdsordet at.

Navneled