Tillægsordenes navneagtige brug

At bruge et tillægsord navneagtigt vil sige, at man bruger det som hoved i et navneled i stedet for et navneord.

Tillægsord kan generelt kun bruges navneagtigt på engelsk med to betydninger: Til at betegne en samlet gruppe og til at betegne et alment abstrakt begreb.
The English are a funny lot. English står navneagtigt, det betegner en hel gruppe og er brugt som grundled.
President Bush turned good and evil into political concepts. Good og evil står navneagtigt. De betegner almene begreber og er brugt som genstandsled.

I forhold til dansk begrænser denne regel kraftigt, hvordan du kan lege med dine tillægsord. Men engelsk har tre måder at omgå problemet på. Du kan:

  • Vælge et navneord med samme betydning
  • Bruge et støtteord
  • Bruge et demonstrativt stedord + efterstillet tillægsord, eller demonstrativt stedord + relativ sætning

Det er nødvendigt at bruge en af disse udveje, for ellers fatter din engelske læser ikke, hvad der foregår i teksten. Han kender jo ikke dansk. Den typiske reaktion er: ”Something is missing, it doesn’t make sense. Here, you’re Danish, can you make sense of this?”

Vælg et navneord med samme betydning

Her følger fire eksempler på danske navneagtige tillægsord oversat til engelske navneord med samme betydning:

den frivilligethe volunteer
de roendethe oarsmen
den sovendethe sleeper
de dansendethe dancers

Læg mærke til, at navneordene er dannet af ordstammer + endelserne –er og –man. Denne form for orddannelse er ”levende” på engelsk. dvs. der dannes stadig nye ord på denne måde, så hvis du er i bekneb for et navneord, og ordbogen ingen hjælp kan give, kan du prøve selv at danne et efter dette mønster, og så tjekke på Internettet, om det findes i den betydning du mangler. Gør det, kan du roligt bruge det.

Brug støtteord

De klassiske støtteord er man, woman, child, og det altdækkende one. Det lyder måske som en let løsning, men er det bestemt ikke altid. F.eks.
”Det nationale betyder meget for mange danske”. ”Nationale” og ”danske” er klassificerende tillægsord, dvs. de begrænser hvad, der er tale om, derfor kan de ikke bruges til at dække et alment abstrakt begreb. Du skal derfor bruge to støtteord til din oversættelse, og så må du selv prøve at finde ud af fra resten af teksten, hvad der dækker meningen bedst. Vælger du f.eks. traditions og people bliver din oversættelse:
National traditions are very important for many Danish people. – Det er så din fortolkning, men var det det, forfatteren mente?

Tip om tillægsordenes navneagtige brug:

Se igen på de danske udtryk: ”Det traditionelle”, ”det nationale”, ”det kulturelle”, ”det danske”. Hvad er det præcis du taler om? Hvis teksten er din egen, og du har svært ved at finde en god omskrivning på engelsk, er det, fordi du ikke selv har gennemtænkt, hvad du mener, og så er det der, du skal sætte ind.

Hvis det er en tekst, du skal oversætte, må du prøve at finde belæg i teksten for en eller anden udlægning og vælge omskrivning derudfra. I fagtekster er det bedst at være så præcis som mulig. Det giver indtryk af, at du ved hvad, du taler om. Den danske hang til at bruge tillægsord som abstrakte navneord kommer meget let til at give det modsatte indtryk på engelsk.

”Det ukendte både skræmmer og fascinerer”. Her er der også på dansk tale om et alment abstrakt begreb, så du kan roligt oversætte lige ud ad landevejen: The unknown is both frightening and fascinating.

Men sammenlign: ”Den ukendte stod ved vejsiden”. Her er der tale om et enkelt eksemplar af et eller andet, det kan være en person, en and, en ånd, en hvad som helst, så længe det er grammatisk fælleskøn.

På engelsk er du nødt til at vide, hvad form for væsen der refereres til, før du kan oversætte sætningen. Er du totalt på bar bund, må du selvfølgelig bruge one: The unknown one was standing at the roadside. Men betragt denne udvej som en absolut nødløsning. Du har næsten altid bedre muligheder til din rådighed. f.eks. being, creature, phantom. Husk altid, når du går i stå, at engelsk er et rigt sprog, gå og vask dine sokker, og prøv så igen.

Vælg demonstrativt stedord + efterstilling

de fremmødtethose present
de udvistethose who had been expelled


Undtagelser

Der er nogle få tillægsord, som kan bruges som på dansk om en enkelt person

den afdødethe deceased
den almægtigethe Almighty
den anklagedethe accused

Enkelte korte tillægsmåder kan også stå alene:
There’s a drunk in the gutter over there.
Our dear departed will be laid to rest on Tuesday – and may he stay there.

Tillægsord bøjet i tredje grad:
Our youngest started school last year.
This is the least you can do.


Tillægsordenes gradbøjning