De engelske artikler

De engelske artikler er i ubestemt form a/an, og i bestemt form the.

Den ubestemte artikel

A bruges foran medlyd: a dog, a plant.
An bruges foran selvlyd: an animal, an iris.

Det er udtalen, som er afgørende, ikke stavemåden: a yellow cab, an honest cab driver.

Den bestemte artikel

The har altid samme form, men udtalen afhænger af, om det efterfølgende ord begynder med medlyd (konsonant) eller selvlyd (vokal).

Selvlyde er lyde der kun staves med et bogstav: a, e, i, osv. Medlyde staves med mere end et bogstav: b=be, c=ce, d=de, f=ef osv. Det er let at huske: Selvlyde kan selv, medlyde kræve en med-lyd.

Eftertryk

Lægges der tryk på artiklen, skifter a/an til one: If you haven’t got a date for tonight, I can get you one. Ved eftertryk på the ændres kun udtalen. Men dansk og engelsk er ikke altid enige om, hvornår der skal eftertryk på. F.eks. Rome wasn’t built in a day (på én dag).

Oversigt over de engelske artiklers funktion

Type
navneord
Ubestemt artikel a/anBestemt artikel the
Signalerer:Signalerer:
Fællesnavne –
tællelige
Ubekendthed
Begrænsning i forhold til hel mængde
Stykvis udskillelse af element fra klasse
Bekendthed
Begrænsning i forhold til hel mængde
Udskillelse af element fra klasse
Fællesnavne –
Ikke-tællelige
EgennavneUbekendthed
Tilhørsforhold til klasse
Bekendthed
Tilhørsforhold til klasse

Artiklernes funktion

De engelske artikler optræder udelukkende som bestemmelse til navneord, så det afhænger af, hvordan navneordet bruges i sætningen, om artiklen skal med eller ej. Som oversigtsskemaet viser, så angiver artiklerne, om der er tale om noget bekendt eller noget ubekendt, noget begrænset/udspecificeret eller noget ubegrænset/en vilkårlig mængde.

Bekendthed og ubekendthed

Den ubestemte artikel angiver, at et nyt og ukendt element introduceres, mens den bestemte artikel omvendt angiver, at der er tale om noget bekendt:
The President has promised his daughters a dog. The dog must be allergy-friendly.

Bekendthedselementet kan fremgå af teksten, som i eksemplet herover. Det kan også ligge i situationen eller i den tilsigtede læserskares baggrundsviden:
A new party, and so far rather a dark horse, has galloped on to the scene of Danish politics. The party was formed by a splinter group from the Social Liberals.
A party/a dark horse: Det nye element introduceres.
The party: Bekendtheden ligger i den foregående sætning.
The Social Liberals: Bekendtheden ligger i læserens baggrundsviden.

Begrænsning og udspecificering

Brugt foran et fællesnavn har begge artikler den samme udspecificerende funktion som et egennavn, idet de skaber en unik reference til ét eller flere medlemmer af en klasse af fællesnavne. F. eks. the dog, a plant, the books on the table, a recent discussion. Denne brug kan sammenlignes med de klassificerende tillægsords funktion.

Sætter vi derimod en artikel foran et egennavn, bliver enkeltfænomenet til eksponent for hele gruppen. Egennavnet får altså her fællesnavnets funktion. The Edwards on the British throne. Her fifth Fido was flattened under an icebox. He had a Jekyll and Hyde complex. A John Lennon called for you. He was a Rhys-Hamilton by marriage to the tip of his somewhat upstart nose. The Browns are a raucous family.
Denne brug kan sammenlignes med de beskrivende tillægsords funktion.