Ord der skrives med stort på engelsk

Har du tænkt over hvilke ord der skrives med stort på engelsk? Se oversigten herunder!

Egenavne

Egennavne skrives med stort, og det gør de afledte tillægsord også: Britain, the British people.

Institutionsnavne

Institutionsnavne skrives også med stort: the British Parliament, men læg mærke til, at i modsætning til dansk regnes the ikke med til navnet. Det skrives kun med stort, hvis det står som første ord i en overskrift eller efter punktum.

Punktum, spørgsmålstegn, udråbstegn

Begynd med stort efter punktum, spørgsmålstegn og udråbstegn.

Kolon

Efter kolon i titler, og hvis det adskiller to helsætninger.

Nøglebegreber

Navne på nøglebegreber i teksten kan også skrives med stort. I kontrakter finder man derfor sædvanligvis ord som the Agreement, the Seller, the Buyer skrevet med stort.

Ord der skrives med stort på engelsk, God, the Bible etc.

Titler

I titler skrives alle væsentlige ord med stort. Dvs. navneord, tillægsord og udsagnsord.


Noterne her dækker kun de vigtigste forskelle mellem dansk og engelsk


Mangler du en god og gratis engelsk online ordbog? Prøv Meriamm-Webster