Navneord

Navneord er ord, der ”nævner” – giver navn til ting og begreber. Navneled er sætningsled, som har et navneord eller et navneagtigt stedord som hoved.

De allerfleste navneled består af hoved + bestemmelse. Bestemmelsen kan være foranstillet eller efterstillet. Eksemplet her er et navneled med en foranstillet bestemmelse:

The ignorant good for nothing street rabble.

Street rabble er et sammensat navneord, og det er hoved i navneleddet. Det bestemmes af artiklen the og beskrives af tillægsordene ignorant og good (for nothing) således:

Foranstillet bestemmelseForanstillet bestemmelseHoved
Bestemt art.Beskrivende led
Theignorant
good for nothing
street rabble
Navneled

Good har også en beskrivende modifikation nemlig forholdsordsleddet for nothing, hvor nothing, der er et navneagtigt stedord og hoved i forholdsordsleddet, udgør et selvstændigt navneled, der er underordnet street rabble.

Typiske navneled er grundled, genstandsled, omsagnsled til grundled og genstandsled, hensynsled og styrelsen i forholdsordsled.

De sværeste navneled for danskere at håndtere er grundleddene. Årsagen er, at grundled og udsagnsled skal have samme tal. Det ved alle, men er grundleddet langt, kan man godt komme i tvivl om, hvilket ord tallet skal rette sig efter.

Langt navneled som grundled

XO + G
The administrative structure in the states singled out for comparisontypically has only one single management organ
Langt navneled som grundled

Pas på ikke at blive forledt af flertalsordet states til at bruge flertal i udsagnsleddet. At gøre det er en typisk dansk fejl.

Navneled med of-forbindelse som grundled:

XO
A number of problemswas discussed
Navneled med of-forbindelser som grundled

A number er ental og hoved i grundleddet. Of problems er en efterstillet bestemmelse. Derfor står udsagnsleddet i ental i formelt skriftsprog*. Samme regel gælder for alle navneled med efterstillet forholdsordsled, f.eks.
A woman with five dogs was walking in the park.

*Netop når grundleddet er ”number” er det dog helt normalt at bruge flertal, were, i talesproget. Det kaldes at bruge logisk flertal i modsætning til grammatisk flertal.

Parallelle navneled forbundet med and tager flertal:

Five dogs and a woman with a pram, a one-legged pirate and a parrot in tow were walking in the park.

I parallelle navneled forbundet på anden vis retter tallet sig efter første led:

The woman but not the dogs was walking in the park.
Either the dogs or the woman were walking in the park.

Kollektivt navneord som grundled

Et kollektivt navneord er et ord, der betegner en gruppe, f.eks. audience, family, police, cabinet (regering). Hvis der tænkes på gruppen som helhed, står udsagnsordet i ental. Hvis der tænkes på de enkelte medlemmer i gruppen står det i flertal.

XO
The cabinetis in session
The cabinetare in disagreement on the necessary measures
Kollektivt navneord som grundled

There som foreløbigt grundled

There tager ental eller flertal afhængigt af tallet i det egentlige grundled.

XO
Thereisa number of problems
Therearemany problems
There som foreløbigt grundled

Henførende stedord som grundled

I henførende bisætninger retter udsagnsleddets tal sig efter antecedensens.

AntecedensXO
One mother of seven childrenwhohave died in the disaster
One mother of seven children,whohas died in the disaster
Henførende stedord som grundled

I første sætning er det børnene der omkom, i sidste sætning er det moderen.

Hvis antecedensen er et kollektivt navneord, bruges which som stedord og udsagnsled i ental, når der tænkes på gruppen som helhed, men who som stedord og udsagnsled i flertal, hvis der tænkes på de enkelte medlemmer i gruppen:

Antecedens
The committee,which is in its fifth and final session,is expected to hand down a unanimous decision
The committeewho are in their fifth session todayare presumed to be still divided on the issue
Henførende stedord som grundled

Et godt tip

Døjer du med at huske at få sat ”s” på alle udsagnsord i nutid – og det gør du, hvis du er dansk – kan du klare problemet ved konsekvent at læse din tekst igennem en ekstra gang, hvor du kun fokuserer på at sætte kryds og bolle i alle sætninger. Efter den tredje tekst uden fejl, kan du nøjes med kun at teste dig selv en gang imellem. For resten vil sådan en gennemgang også hjælpe vældigt på din tegnsætning især på at få slettet alle de kommaer, du automatisk sætter, hver gang du stopper op for at tænke dig om.


Navneordenes regelmæssige flertalsbøjning