De uregelmæssige udsagnsords bøjning

Her kan du se en oversigt over de uregelmæssige udsagnsord og deres bøjning på engelsk.

NavneformDatidFørnutidKommentar
Abide (by)abode abided byabode abided byBruges nu kun i faste vendinger, f.eks. I can’t abide him = jeg kan ikke fordrage ham. Meget almindelig i ældre tekster og med en række betydninger. Bøjes regelmæssigt i forbindelsen abide by.
Arisearosearisen 
Awakeawokeawoke awoken awaked 
Bear  boreborn (født) borne (båret)A child was born (født). He has borne his misfortunes with fortitude (båret).
Beatbeatbeaten 
Becomebecamebecome 
Befallbefellbefallen 
Beginbeganbegun 
Beholdbeheldbeheld 
Bend  bentbent bendedThe knife is bent (hovedudsagnsord). On bended knees (tillægsform).
Bendbentbent 
Bereave  bereft bereavedbereft bereavedBereft child (underpriviligeret barn). Bereft parent (forælder, hvis barn er fjernet, og/eller som har mistet forældremyndigheden). Bereaved parent (forælder, hvis barn er dødt). Bereaved child (barn, som har mistet en eller begge forældre).
Beseechbesoughtbesought 
Bespeakbespokebespoken 
Bestridebestrodebestridden 
Betbet bettedbet betted 
Bidbidbid 
Bidbadebidden 
Bindboundbound 
Bitebitbitten 
Bleedbledbled 
Blend  blent blendedblent blendedBlent er forældet, findes kun i gamle tekster.  
Blowblewblown 
Breakbrokebroken 
Breedbredbred 
Bringbroughtbrought 
Broadcast  broadcast broadcastedbroadcast broadcasted 
Buildbuiltbuilt 
Burnburnt burnedburnt burned 
Burstburstburst 
Buyboughtbought 
Castcastcast 
Catchcaughtcaught 
Chide  chid chided  chid chided chidden  Som tillægsord bruges chidden.
Choosechosechosen 
Cleave  cleft clove cleavedcleft cloven cleavedCleft bruges i en række faste udtryk: cleft chin/lip/palate/grafting/sentence hagekløft/hareskår/ganespalte/spaltepodning/-sætningskløvning. Cloven bruges i en række faste udtryk: Cloven hoof = spaltet klov, parrettået og i mytologi = hestehov (om satan). Cleaved: til generelt brug.
Clingclungclung 
Comecamecome 
Costcostcost 
Creepcreptcrept 
Crow  crew crowedcrowed*HUSK for en sikkerheds skyld at bruge rooster om haner, ikke cock (også = slang for penis).
Cutcutcut 
Dealdealt [delt]dealt 
Digdugdug 
Drawdrewdrawn 
Dreamdreamt dreameddreamt dreamed 
Drinkdrankdrunk drunken 
Drivedrovedriven 
Dwelldweltdwelt 
Eatateeaten 
Fallfellfallen 
Feedfedfed 
Feelfeltfelt 
Fightfoughtfought 
Findfoundfound 
Flee Flyfledfled Se også fly = flyve.  
Flingflungflung 
Fly (flyve)flewflown 
Forbidforbadeforbidden 
Forecastforecast forecastedforecast forecasted 
Forgetforgotforgotten 
Forsakeforsookforsaken 
Freezefrozefrozen 
Getgotgot gotten 
Gird  girt girdedgirt girded  Som tillægsord bruges girded.
Givegavegiven 
Gowentgone 
Grindgroundground 
Growgrewgrown 
Hang  hung hangedhung hangedHung: Alle betydninger. Hanged: henrette.
Hearheardheard 
Heave  hove heavedhove heaved  Som tillægsord bruges hove.
Hew  hewedhewn hewed  Som tillægsord bruges hewn.
Hidehidhidden hid 
Hithithit 
Holdheldheld 
Hurthurthurt 
Keepkeptkept 
Kneel  knelt knealedknelt knealed 
Kneelknelt kneeledknelt kneeled 
Knit  knit knittedknit knitted 
Knowknewknown 
Lay (lægge)laidlaidPas på ikke at forveksle lay med lie = ligge, samme forskel som på dansk.
Leadledled 
Leanleant leanedleant leaned 
Leapleapt leapedleapt leaped 
Learn  learnt learnedlearnt learned  Som tillægsord bruges learned.
Leaveleftleft 
Lendlentlent 
Letletlet 
Lie (ligge)laylainPas på ikke at forveksle lie med lay, samme forskel som på dansk.
Light  lit lightedlit lighted 
Loselostlost 
Makemademade 
Meanmeant [ment]meant 
Meetmetmet 
Mow  mowedmown mowed 
Overcomeovercameovercome 
Paypaidpaid 
Putputput 
Quit  quit quittedquit quitted 
Readreadread 
Rendrentrent 
Rid  rid ridded (sjælden)rid 
Rideroderidden 
Ringrangrung 
Riseroserisen 
Runranrun 
Saw savesawedsawn sawed  Som tillægsord bruges sawn.
Saysaidsaid 
Seesawseen 
Seeksoughtsought 
Sellsoldsold 
Sendsentsent 
Setsetset 
Sewsewedsewn sewed 
Shakeshookshaken 
Shear  shore shearedshorn sheared 
Shedshedshed 
Shineshoneshone 
Shoeshodshod 
Shootshotshot 
Show  show showedshown showed 
Shred  shred shreddedshred shredded 
Shrinkshrankshrunk shrunken 
Shrive  shrove shrivedshriven shrived 
Shutshutshut 
SingSangsung 
SinkSanksunk sunkenSunk brugt som tillægsord = sænket. Sunken brugt som tillægsord = sunket/undersøisk.
Sitsatsat 
Slayslewslain 
Sleepsleptslept 
Slideslidslid 
Slingslungslung 
Slinkslunkslunk 
Slitslitslit 
Smell  smelt smelledsmelt smelled 
Smitesmotesmitten 
Sow  sowedsown sowed 
Speakspokespoken 
Speed  sped speededsped speeded 
Spell  spelt spelledspelt spelled 
Spendspentspent 
Spill  spilt spilledspilt spilled 
Spinspunspun 
Spitspatspat 
splitsplitsplit 
Spoil  spoilt spoiledspoilt spoiled 
Spreadspreadspread 
Springsprangsprung 
Standstoodstood 
Stealstolestolen 
Stickstuckstuck 
Stingstungstung 
Stinkstank stunkstunk 
Strew  strewedstrewn strewed 
Stridestrodestridden 
Strikestruckstruck 
Stringstrungstrung 
Strivestrovestriven 
Swearsworesworn 
Sweat  sweat sweatedsweat sweated 
Sweepsweptswept 
Swell  swelledswollen, swelled 
Swimswamswum 
Swingswungswung 
Taketooktaken 
Teachtaughttaught 
Teartoretorn 
Telltoldtold 
Thinkthoughtthought 
Thrive  throve thrivedthriven thrived 
Throwthrewthrown 
Thrustthrustthrust 
Treadtrodtrodden 
Understandunderstoodunderstood 
Wake  woke wakedwoke woken waked 
Wearworeworn 
Weave  wove weavedwoven weaved 
Wed  wed weddedwed wedded 
Weepweptwept 
Wet  wet wettedwet wetted 
Winwonwon 
Windwoundwound 
Withdrawwithdrewwithdrawn 
Withstandwithstoodwithstood 
Work  wrought workedwrought workedI betydningen ”forårsage”, ”bevirke” og i nogle faste udtryk foretrækkes wrought, f.eks. wrought iron, wrought havoc, ellers worked.
Wringwrungwrung 
Writewrotewritten